Friday, June 11, 2010

Art Therapy - Terapia artística - Teràpia amb art


As some progress is slowly made towards beginning construction of the Clea Salavert Library at Lalomanu Primary School, this week an article in the Samoa Observer caught our attention. The article, which you can read by clicking on the link provided, (http://www.samoaobserver.ws/index.php?view=article&id=23187%3Aart-therapy&option=com_content&Itemid=53) tells of the generous and brave initiative adopted by some students at Auckland Girls Grammar School. Their project, called Moving On, seeks to provide therapy through art. The recipients of this initiative will be Samoan children whose lives were affected by the tsunami.

The project makes use of art education as a therapeutic catalyst, and it is being run by the National University of Samoa, the Fatu Feu’u Foundation and the Okaioceanikart Gallery. The programme comprises three secondary schools and seventeen primary schools.

I’m sure you will agree that this is a very commendable initiative. Artistic expression brings out the best and the finest threads of the human fabric. Art – whether plastic, musical, written, filmic, etc. – defines us as human and reaches to the innermost essence of our selves.

So today I’m inviting you to conquer your shyness and write a few words of support and praise for this admirable project.


Mientras se avanza despacio hacia el inicio de la construcción de la Biblioteca Clea Salavert en la Escuela Primaria de Lalomanu, esta semana nos llamó la atención un artículo que apareció en el diario Samoa Observer. El artículo, que puedes leer (en inglés) haciendo clic en el enlace que figura entre paréntesis (http://www.samoaobserver.ws/index.php?view=article&id=23187%3Aart-therapy&option=com_content&Itemid=53), habla de la valiente y generosa iniciativa emprendida por algunas estudiantes de la Escuela Auckland Girls Grammar de Nueva Zelanda. Su proyecto, llamado Moving On, busca proporcionar terapia a través del arte. Los beneficiarios de esta iniciativa serán los niños samoanos, cuyas vidas fueron afectadas por el tsunami del 29 de septiembre.


El proyecto hace uso de la educación artística a modo de catalizador terapéutico, y lo dirigen la Universidad Nacional de Samoa, la Fundación Fatu Feu’u y la Galería de arte Okaioceanikart. El programa comprende tres institutos y diecisiete escuelas primarias.

Tengo la certeza de que coincidirás conmigo en que es una iniciativa muy digna de encomio. La expresión artística obtiene los mejores y más finos hilos del tejido humano. El arte – sea plástico, musical, escrito, fílmico, etc. – nos define como humanos y alcanza la esencia más íntima de nuestro ser.

De modo que hoy te invito a vencer tu timidez y a escribir unas palabras de apoyo y elogio a este admirable proyecto.

 
 
Mentre es fa algun progrés a poc a poc per a començar la construcció de la Biblioteca Clea Salavert a l’Escola Primària de Lalomanu, aquesta setmana un article al Samoa Observer ens va cridar l’atenció. L'article, el qual pots llegir fent clic a l'enllaç que segueix (http://www.samoaobserver.ws/index.php?view=article&id=23187%3Aart-therapy&option=com_content&Itemid=53), parla de la iniciativa generosa i valenta adoptada per algunes estudiants a l‘Escola Auckland Grammar Girls a Nova Zelanda. El seu projecte, anomenat Moving On, mira de proporcionar teràpia a través de l'art. Els beneficiaris d'aquesta iniciativa seran els nens samoans, les vides dels quals van ser afectades pel tsunami del 29 de setembre.

El projecte fa ús de l'educació de l'art com a catalitzador terapèutic, i és dirigit per la Universitat Nacional de Samoa, la Fundació Fatu Feu'u i la Galeria Okaioceanikart. El programa comprèn tres escoles secundàries i disset escoles primàries.

Estic segur que estaràs d’acord que aquesta és una iniciativa que mereix elogis. L'expressió artística treu els millor i més fins fils del teixit humà. L’art – tant si és plàstic, musical, escrit, fílmic, etc. – ens defineix com humans i assoleix l’essència més íntima del nostre esser.

Per això, hui et convide a superar la teua timidesa i escriure unes quantes paraules de suport i elogi per aquest projecte admirable.

No comments:

Post a Comment